För sundhet, trivsel och bättre ekonomi

Serogrisens historia

Den första serogrisbesättningen i Sverige etablerades 1988 på Haglund i Ransta. Tio stycken högdräktiga Yorkshiresuggor från Vallrum med bra avelsvärden förlöstes med sterilteknik. Då smågrisarna av smittskyddsskäl ej kunde ges råmjölk sondmatades de den första levnadsdagen med antikroppar från en SPF-galt (ursprung SVA). Därefter föddes de upp på H-mjölk innehållande 7% fett.

Övriga serogrisbesättningar i Sverige är rekryterade via inköp av djur från Haglund eller någon annan serogrisbesättning.

Serogrisens organisation

Serogriskonceptet bygger på ett samarbetsavtal mellan Vallrums Lantbruks AB (VLAB) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om framtagande, produktion och försäljning av serogrisar som livdjur, samt en registrering av namnet Serogris.

En avgift tas ut av VLAB och SVA för grisar som säljs som livdjur. Avgiften finansierar information och organisation samt till viss del uppföljning av produktionsresultatet, marknadsföring, rådgivning och analyser. För slaktsvin eller smågrisar utgår ingen sådan avgift.

Varför starta med Serogrisar

Fördelarna med Serogrisproduktion är många och grundar sig på ett lägre sjukdomstryck och bestämda rutiner.

viagra nz cialis nz levitra nz kamagra oral jelly cialis nz cialis generico smettere di fumare apcalis oral jelly xenical generico Comprare Cialis
Fördelar
Fria från
 • Högre daglig tillväxt
 • Lägre foderförbrukning
 • Lägre dödlighet
 • Färre sjukdomsbehandlingar

Det ger bättre lönsamhet
Med större arbetsglädjev

 • Lunginflammation
 • Lungsäcksinflammation
 • Nyssjuka
 • Transportsjuka
 • Dysenteri
 • Svininfluensa
 • Skabb
 • AD

För information om produktionsresultat gå till http://www.piggfor.com/default.asp

För ytterligare information

Från Vallrum:
Jan Vallgårda
Vallrums Lantbruks AB
733 98 Ransta
tel: 0224/201 62
jan.vallgarda@u.lrf.se
Från SVA:
Per Wallgren
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
751 89 Uppsala
tel: 018/67 40 00


Ladda hem fullständig dokumentation - Vägledning för Serogrisproduktion »